ORGANISATION

Omforma – nya strukturer för designbranschen är en ideell förening som har som ändamål att bedriva politisk och framåtsiktande verksamhet inom designbranschen med särskild målsättning att åstadkomma social förändring för
yrkeskåren och för användarna av de produkter som är resultatet av våra yrken.

Medlem kan den vara som ställer sig bakom de frågor som Omforma driver. Alla medlemmar har rätt att ta initiativ inom ramen för Omformas verksamhet, genom att löpande lägga fram förslag till styrelsen. Styrelsen ska löpande informera medlemmarna om förslag föreningen stödjer. Styrelsen har beslutanderätt angående nya projekt och satsningar.

Ordförande Kerstin Sylwan

Sekreterare Magdalena Forshamn

Kassör Jenny Stefansdotter Stentoft