Bli medlem!

Som medlem i Omforma bidrar du till vårt arbete för en inkluderande designbransch och formgivning. Med en snabbfotad fristående organisation kan vi ligga på för bredare nätverk och rättvisa villkor. Du kan engagera dig genom att delta på våra årsmöten och andra öppna möten, workshoppar och föreläsningar. Vi tar även gärna emot förslag på frågor och projekt att driva.

Medlemskap 2017 kostar 200 kronor.

Välkommen som medlem!

Skriv till Kerstin Sylwan kerstin@designstories.se

Utdrag ur stadgarna:

Omforma ideell förening har som ändamål att bedriva politisk och framåtsiktande
verksamhet inom designbranschen med särskild målsättning att åstadkomma social förändring för
yrkeskåren och för användarna av de produkter som är resultatet av våra yrken.

Regler för hur verksamheten ska bedrivas: Alla medlemmar har rätt att ta initiativ inom ramen
för Omformas verksamhet, genom att löpande lägga fram förslag till styrelsen. Styrelsen ska
löpande informera medlemmarna om förslag som de stödjer. Styrelsen har beslutanderätt angående nya
projekt och satsningar.

Medlemskap: Medlem kan den vara som ställer sig bakom de frågor som Omforma driver.
Medlemskap fås genom inbetalning av medlemsavgift. Motverkar en medlem föreningens arbete
och ändamål, kommer styrelsen stänga av medlemmen. Årsstämman beslutar om uteslutning.

stadgar Omforma ideell förening