Omforma fokusgrupp!

Var med och påverka till större mångfald och jämställdhet inom designbranschen!

Kom och delta i vårt labb där vi tillsammans undersöker och delar erfarenheter av inkludering och exkludering inom branschen.

Hur ser det ut egentligen? Jobbar kvinnor och män under lika villkor, spelar din bakgrund roll för hur du lyckas navigera i yrket, varför är det så vitt? Är vi så öppna som vi vill?

Katarina Olsson, genusvetare, leder gruppen genom att öppna upp föra samtal i en process som hon kallar framkallning. Vi går in i mörkrummet och låter berättelserna träda fram. Vi bjuder på frukost, lunch, fika och viktiga samtal med andra formgivare.

För anmälan och frågor kontakta Kerstin Sylwan, projektledare: kerstin@designstories.se

14 november Göteborg

10 december Stockholm