OM

Omforma är en ideell förening som har som ändamål att bedriva politisk och framåtsiktande verksamhet inom designbranschen med särskild målsättning att åstadkomma social förändring för yrkeskåren och för användarna av de produkter som är resultatet av våra yrken.

Föreningen grundades våren 2016 efter att undersökningen Omforma, nya strukturer för designbranschen publicerats i bokform. Det hade aldrig tidigare gjorts någon ordentlig studie av designområdet ur de verkande formgivarnas perspektiv på maktstrukturer, inneslutning och exkludering. Så då gjorde vi det, ett gäng designer som ville ha svar på några frågor och få en överblick över branschen. Resultatet är boken och rapporten Omforma, nya strukturer för designbranschen.

”Hur ter sig designbranschen för alla dem som verkar i den? Den frågan bestämde sig en grupp formgivare för att besvara. De fann en bransch, uppdelad efter kön och präglad av en maktelit med likartade värderingar och en estetisk samsyn. Konsekvenserna av detta och konstruktiva förslag till förändring kan du läsa om här.

Omforma – Nya strukturer för designbranschen vänder sig till designer, politiker, designföretag, designorganisationer och institutioner som arbetar med design. Omforma riktar sig även till andra som vill veta hur maktstrukturer kan påverka en liten bransch. Design omger oss dagligen – vilka som tar plats och ges plats inom dess ramar har inverkan på allas våra liv.”

Boken går att köpa på adlibrisbokus och kanske i din lokala bokhandel, annars kan du be dem beställa den dit!

Projektet finansierades av PostkodLotteriets Kulturstiftelse och ägdes av Design Sweden (Sveriges designer) och vi samarbetade med ADA, KRO/KIF och Svensk Form.