Omforma – boken snart här!

10/2 klockan 17-19 bjuder vi in till boksläpp av boken Omforma, nya strukturer för designbranschen! Kom till Nationalmuseum design, Kulturhuset Stadsteatern och lyssna på vad vi kom fram till och dessutom intervjuer och samtal med formgivare som tagit normbrytande initiativ. Fri entré, alla är välkomna!

“Hur ter sig designbranschen för alla dem som verkar i den? Den frågan bestämde sig en grupp formgivare för att besvara. De fann en bransch, uppdelad efter kön och präglad av en maktelit med likartade värderingar och en estetisk samsyn. Konsekvenserna av detta och konstruktiva förslag till förändring kan du läsa om här.

Omforma – Nya strukturer för designbranschen vänder sig till designer, politiker, designföretag, designorganisationer och institutioner som arbetar med design. Omforma riktar sig även till andra som vill veta hur maktstrukturer kan påverka en liten bransch. Design omger oss dagligen – vilka som tar plats och ges plats inom dess ramar har inverkan på allas våra liv.”

Recensionsexemplar går redan nu att beställa från Arvinius + Orfeus Publishing AB (A+O)