PLAN

På sikt vill vi genom fakta skapa ett material att hänvisa till för designers och arbetsgivare som kan öka medvetenheten hos dessa samt hos politiker och andra beslutsfattare. Vårt mål är också att genom förslag på förändringar långsiktigt göra designbranschen mer öppen och inkluderande. I förlängningen tror vi att en designbransch med större mångfald öppnar för en rikare formgivning.

Metoder
– Genomföra en studie utifrån ett genus och mångfaldsperspektiv för att synliggöra strukturer. I studien ingår intervjuer med formgivare och nyckelpersoner i branschen.
– Göra enkätundersökningar med medlemmar i KIF och Sveriges Designer.
– Genomföra workshops för att vaska fram erfarenheter i yrkeskåren och utveckla nya idéer för vilken designbransch vi vill ha.
– Skapa debattforum i media och vid seminarier, utställningar och workshops.
– Skapa nya alternativa plattformar för formgivare.