PRESS

Omforma omslag Omforma, nya strukturer för designbranschen

Författare Kerstin Sylwan, research och övrigt arbete även Margot Barolo, Sara Mpumwire, Jenny Stefansdotter m. fl. Grafisk formgivning Emilia Lundgren, illustration Karolina Westenhoff.

Ladda ned omslagsbild genom att klicka på bilden.

 

Debattartikel för ADA 2016/02/10 hittar du här.

Artikel i tidningen Arkitekten 2016/05 hittar du här.

Pressmeddelande inför utgivning av Omforma, nya strukturer för designbranschen: pressmeddelande lansering Omforma