Beställ boken!

Boken Makt/egenmakt i designbranschen är en antologi och presentation av en designbransch i förändring. Med olika infallsvinklar och författare skildras design som arbetsplats och design som påverkar människors liv. Temat är makt och egenmakt i designfältet. Rojin Pertow skriver om det svenska i svensk design, My Vingren berättar om riggade anställningar på svenska designutbildningar, Sandra Stiskalo har gjort ett historiskt reportage om arbetsvillkor och Sanna Bodén skriver om centrum och periferi och den urbana normen i designbranschen, för att nämna några.

Boken finns att köpa på Moderna museet, bokhandeln Konst-ig och du kan köpa den direkt av oss genom att mejla hej@omforma.se. Den kostar 150 kronor plus porto.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com