Omforma på Formbar

Onsdag 21/2 bjuder Formpilot in till Formbar och den här gången är det Omforma som berättar om sina planer för utställning, inbjudan till att delta i utställningen och andra planer det närmaste året. Vi gör också en ny workshop för att kartlägga vars och ens makt i designfältet. Detta är…Läs mer →

Kartläggning av nätverk

Vi har utvecklat ett workshopformat där vi undersöker roller, nätverk och möjligheter i designfältet. Under hösten genomförde vi den vid tre tillfällen och redan ser vi hur varpen binder alla samman. Tanken är att visualisera kopplingarna mellan aktörer så att fältet blir begripligare. Dessutom ska det gå att  få tips om…Läs mer →

Omforma designdagar!

Lika villkor för alla designers och möjlighet att försörja sig! Nu ska Omforma verka för att designbranschen ska bli mer jämlik och inkluderande genom att skapa ett återkommande tillfälle då branschens alla delar tillsammans kan utveckla och uppfinna sig själv. Det gör vi genom designdagar där första tillfället äger rum i Göteborg…Läs mer →

Möbelriksdagen

Kerstin var på Möbelriksdagen i Tibro 11/1 2017 och höll i ett fullsatt seminarium om Omforma. Ta del av inspelningen nedan!  Läs mer →

Formbärare 2016!

Omformas initiativtagare Kerstin Sylwan har av Svensk Form Väst utsetts till Formbärare 2016! Utnämningen har hon fått till stor del tack vare sitt arbete med Omforma. Så här lyder motiveringen: “Kerstin har i över tio år arbetat i med- och motvind för att undersöka och påvisa design och formens viktiga…Läs mer →

Lyft fram de glömda – men sen då?

Om inte kulturutövare omtalas kontinuerligt utan istället lyfts fram som kuriösa fynd från forntiden eller i utkanten av det relevanta faller de snabbt i glömska igen. Under vintern 2016 pågick på Nationalmuseum design en utställning vid namn Kvinnliga pionjärer. Utställningen behövs enligt Nationalmuseum eftersom många av de framgångsrika kvinnliga formgivare…Läs mer →

Förändring

Hittills har vi hållit tre workshops med temat förändring, utifrån resultatet i undersökningen Omforma. Idén är att vi tillsammans skapar konkreta förslag på hur branschen ska bli mer inkluderande och jämlik. Att i samtal med andra inspirera och vara med och formulera vilken designbransch vi vill ha. Vad kan individer ändra, hur ska företag…Läs mer →

“Den manliga normen

…inom produktdesign och speciellt möbelformgivning är påtaglig.” Citatet ovan kommer från en person som svarat på vår enkät om designbranschen. Omforma har samlat in information om designers situation och en av metoderna är en enkät som riktade sig till alla yrkesverksamma designer inom industri- möbel- produkt- och textilformgivning. Som ett steg i…Läs mer →

Just nu står Omforma mitt uppe i arbetet med studien, men samtidigt ligger vi i startgroparna med nästa fas: förändring! Vi frågar alla vi intervjuar för studien tre avslutande frågor: 1. Kan du se några strukturella problem med designbranschen? 2. Finns det något du ser att du kan göra åt det problemet?…Läs mer →

“Sluta pyssla”

Omforma samlar berättelser. Berättelser och erfarenheter av att inkluderas och exkluderas. Nedan bjuder vi på några citat från vår studie. Hur låter din berättelse? Du får gärna kommentera och du väljer själv om du vill att det ska vara anonymt. “Ta inte saker så personligt” “Försök att inte visa med…Läs mer →

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com