Boka oss!

Omforma föreläser om maktstrukturer i designbranschen, håller i workshopar och modererar samtal på olika teman inom designbranschen när det kommer till makt och likabehandling. För det är många maktstrukturer som hindrar kvinnor, människor från arbetarklassbakgrund, med utomeuropeisk bakgrund eller till exempel människor över fyrtio att verka på lika villkor inom designbranschen. Omforma arbetar med ett intersektionellt perspektiv, eftersom vi har sett att det finns många samverkande faktorer som försvårar för branschen att nå sin fulla potential och tillgodose de olika behov som finns i våra fysiska miljöer.

Vill du att ditt företag eller din utbildning ska ta del av Omformas arbete? Är ni några designer som vill kartlägga era nätverk och analysera hur ni ska ta makten över ert arbete? Vi kan sätta fingret på det som skaver och hjälpa er att se strukturerna! Med kunskapen kommer också möjligheten skapa en bättre designbransch, hos producenten, genom politiken, eller genom designbyrån. De redskapen kan vi hjälpa till att ge er.

När Omforma föreläser kanske vi också sprayar statistik. Foto Johan Campanello
I workshopar kartlägger vi den gemensamma makt som finns i rummet. Foto Omforma
Panelsamtal om framtiden på Stockholms möbelmässa 2019. Foto Johan Campanello
Inledning av seminarium på Form/designcenter i Malmö
Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com