Den kvinnoseparatistiska gruppen BOOM! utövar sedan 2015
aktivism med glaskonsten som medel. BOOM! kombinerar feministisk praktik med det klassiska hantverket glas. Deras agenda är mångbottnad. De vill att fler ska lära sig hantverket, de vill ta tillbaka produktionen till det lokala, de vill skapa en feministisk plattform och bidra till det svenska kulturarvet. Gruppen arbetar med samtal, föreläsningar och workshops där deltagarna får testa själva. Med sin mobila glasugn reser de runt och besöker olika områden för att blåsa glas tillsammans med lokala workshopdeltagare. Fokus är på att stärka tjejer från socialt utsatta grupper och att inspirera till aktion och självförtroende. Det arbete som visas i Makt/Egenmakt heter precis som deras agenda lyder »Empowerment – Systerskap, Självkänsla, Självförtroende«.

Foto: @noracederin

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com