Makt/Egenmakt i Östersund

Datum: 7 March
Plats: Designcentrum Östersund

7-17 mars visas Omformas utställning Makt/Egenmakt på Designcentrum i Östersund.

Makt/Egenmakt handlar om att vända på perspektiven och att bryta mot konventioner och hierarkier i designfältet. Utställningen tar avstamp i föreningen Omformas kartläggning av designbranschen 2015. Vi fann en bransch som var uppdelad efter kön och präglad av en maktelit med likartade värderingar och estetik. Mönster av makt och maktlöshet framträdde tydligt och vår utställning är en fortsättning i arbetet att belysa designfältet.

Kolla info om våra medverkande designers här

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com