Föreläsning på Rian

Datum: 23 oktober
Tid: 18.00
Plats: Rian designmuseum Falkenberg

23/10 kl 18.00 föreläser vi på Rian designmuseum i Falkenberg

Allt började 2015 med kartläggningen och boken Omforma – Nya strukturer för designbranschen som senare följdes av utställningen och antologin Makt/Egenmakt 2018. Med Omforma synliggjordes en bransch som var uppdelad efter kön, klass, etnicitet och ålder. Den var präglad av en maktelit med likartade värderingar och estetik. Med Makt/Egenmakt vill de lyfta fram formgivare som bryter mot dessa förlegade maktstrukturer och istället banar väg för mer mångfald i designbranschen.

Hör om vilka konsekvenserna blir av en allt för likriktad bransch och få konstruktiva förslag till förändringar. Föredraget vänder sig till designers, politiker, designföretag, designorganisationer och institutioner som arbetar med design.

Välkommna!!

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com