Vi berättar om Omforma open call! What is Omforma open call?

Datum: 21 February
Tid: 18-20
Plats: Formpilot, Föreningsgatan 2, Göteborg

In English below.

Omforma berättar om sina planer för utställning, inbjudan till att delta i utställningen och andra planer det närmaste året. Vi fortsätter också påven pågående workshop för att kartlägga vars och ens makt i designfältet.

Välkommen!

 

Om open call:

Vi söker er som arbetar för öppenhet, som bryter normer genom er praktik, eller som tagit makten i egna händer när ingen annan velat dela med sig. Vi ska göra en fantastisk utställning som kickar ut enkelspårighet, elitism, rasism och patriarkala strukturer för de har ingen plats i vår designbransch.

 

Istället bjuder vi in deltagare till en utställning som ska söka och finna nya former för designer att vara verksamma.

 

Omforma will talk about their plans for an exhibition, invitation to participate and other plans for the coming year. We will also continue on an ongoing workshop to map each and every ones power within the design field.

Welcome!

 

About open call:

Omforma is looking for practising designers who break conventions and hierarchies!

 

We seek you who work for transparency, break norms through your practice, or who took power in your own hands when nobody else wanted to share. We promise to make an amazing show that springs out singularism, elitism, racism and patriarchal structures. Because they have no place in our design industry.

 

We are now inviting designers to collaborate in an exhibition that will seek and find new forms for designers to work.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com