Workshop

Gör din plats!

Utveckla på tvären! Art Center Sjuhärad bjuder in till en workshopdag med fokus på kulturdriven platsutveckling och villkoren för konstnärer och kreativa näringar på den mindre orten. Med dagen vill vi stimulera samverkan mellan offentliga aktörer, konst- och kulturaktörer och det privata. Med gemensam kraft får vi redskap och idéer…Läs mer →

Turné finansierad!

Glada nyheter! Kulturrådet har beviljat Omforma projektpengar för att turnera utställningen Makt/Egenmakt. Siktet är nu inställt på Gotland – i samarbete med Svensk Form Gotland – och Göteborg – i samarbete med ICIA konsthall. I samband med utställningarna arrangerar vi seminarier med föreläsningar, workshops och samtal. Till Gotland kommer vi…Läs mer →

Boka oss!

Omforma föreläser om maktstrukturer i designbranschen, håller i workshopar och modererar samtal på olika teman inom designbranschen när det kommer till makt och likabehandling. För det är många maktstrukturer som hindrar kvinnor, människor från arbetarklassbakgrund, med utomeuropeisk bakgrund eller till exempel människor över fyrtio att verka på lika villkor inom…Läs mer →

Seminarium 23/11

Välkommen till en halvdag där vi diskuterar normkritisk praktik inom designfältet. Forskare och utövare ger olika perspektiv på frågor som rör hierarkier och konventioner. Vem har egentligen makt? Hur kan den omfördelas? I samband med öppningen av utställningen Makt/Egenmakt och lanseringen av publikationen Makt/Egenmakt i designbranschen bjuder Form/Design Center och…Läs mer →

Omforma på Formbar

Onsdag 21/2 bjuder Formpilot in till Formbar och den här gången är det Omforma som berättar om sina planer för utställning, inbjudan till att delta i utställningen och andra planer det närmaste året. Vi gör också en ny workshop för att kartlägga vars och ens makt i designfältet. Detta är…Läs mer →

Kartläggning av nätverk

Vi har utvecklat ett workshopformat där vi undersöker roller, nätverk och möjligheter i designfältet. Under hösten genomförde vi den vid tre tillfällen och redan ser vi hur varpen binder alla samman. Tanken är att visualisera kopplingarna mellan aktörer så att fältet blir begripligare. Dessutom ska det gå att  få tips om…Läs mer →

Omforma designdagar!

Lika villkor för alla designers och möjlighet att försörja sig! Nu ska Omforma verka för att designbranschen ska bli mer jämlik och inkluderande genom att skapa ett återkommande tillfälle då branschens alla delar tillsammans kan utveckla och uppfinna sig själv. Det gör vi genom designdagar där första tillfället äger rum i Göteborg…Läs mer →

Förändring

Hittills har vi hållit tre workshops med temat förändring, utifrån resultatet i undersökningen Omforma. Idén är att vi tillsammans skapar konkreta förslag på hur branschen ska bli mer inkluderande och jämlik. Att i samtal med andra inspirera och vara med och formulera vilken designbransch vi vill ha. Vad kan individer ändra, hur ska företag…Läs mer →

Just nu står Omforma mitt uppe i arbetet med studien, men samtidigt ligger vi i startgroparna med nästa fas: förändring! Vi frågar alla vi intervjuar för studien tre avslutande frågor: 1. Kan du se några strukturella problem med designbranschen? 2. Finns det något du ser att du kan göra åt det problemet?…Läs mer →

Omforma designbranschen

Omforma är ett projekt under Sveriges Designer som stöds med medel från Postkodslotteriet. Resultatet från enkäten och undersökningarna kommer att presenteras under Stockholm Design Week i februari 2015. Under Almedalsveckan 2015 presenterades projektet i sin helhet tillsammans med förslag på åtgärder i bland annat bokform. För anmälan och frågor kontakta…Läs mer →

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com