Catherine Anyango Grünewald undersöker i sitt arbete hur vi läser koloniala bilder, och den historiska dokumentationen av dessa händelser. 2010 skapade hon en grafisk tolkning av romanen Mörkrets hjärta, Joseph Conrads exposé över brutaliteten i den belgiska ockupationen av Kongo. Hon försöker sedan dess i sitt arbete finna en mening i fruktansvärda händelser genom teckning och animation.

Det arbete vi visar av Anyango Grünewald i Makt/egenmakt kommer från hennes serie “Last Seen” som genom teckning dokumenterar de sista kända bilderna på en person, vilket om de dör en våldsam död vanligen är övervakningskamera eller polisfoton. Serien har utvecklats till att dokumentera offren för polisvåld i USA som gav upphov till Black Lives Matter-rörelsen.

Foto: @mariadelacroixx

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com