”Den manliga normen

…inom produktdesign och speciellt möbelformgivning är påtaglig.”

Citatet ovan kommer från en person som svarat på vår enkät om designbranschen. Omforma har samlat in information om designers situation och en av metoderna är en enkät som riktade sig till alla yrkesverksamma designer inom industri- möbel- produkt- och textilformgivning.

Som ett steg i att ta reda på hur utövarna har det samlar vi in så mycket statistik vi kan för att se vilka mönster som skapas vid fördelningen av pengar, utställningar och anställningar. Allt för att få lite större kunskap med oss när vi börjar förändringsarbetet. Statistiken i vår bransch är nämligen knappt existerande – vi måste skapa den själva.

För att vi inte ska ta något för givet har vi valt att utgå ifrån de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Till det har vi lagt klassperspektivet som vi upplever relevant att undersöka i vår bransch.

Resultaten från enkäten och massa annat spännande kommer att presenteras i bokform under Almedalsveckan 2015!

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com