Förlängd ansökan/Extended application 7/5!

Hej och tack för fina ansökningar till Omformas utställningar om att finna nya vägar i designfältet. Det ursprungliga slutdatumet börjar närma sig men vi har bestämt oss för att förlänga ansökningsperioden för att ge alla som har haft en stressig vår med inslag av influensa en extra chans! Vi håller ansökan öppen fram till 7 maj.

Vi söker dig som arbetar för öppenhet, som bryter normer eller som tagit makten i egna händer när ingen annan velat dela med sig. Vi söker dig som trampat upp nya stigar för dig själv eller för andra. Sprid gärna ansökan i grupper eller till personer du tycker ska söka, men som kanske inte nås av de vanliga informationskanalerna. Stort tack!

Hi and thank you for the fine applications to Omforma’s exhibition about finding new paths in the design field. We’ve extend the application period to give everyone who has had a stressful spring with influenza another chance! We will keep the application open until May 7th.

We’re looking for you who work for transparency, break norms, or who took power in your own hands when nobody else wanted to share. We want to hear from you who have paved new paths for yourself or for others. Please spread the application in groups or to people you think should be applying, but may not be reached by the regular information channels. Many thanks!

Ansök här / Apply here

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com