Formbärare 2016!

Omformas initiativtagare Kerstin Sylwan har av Svensk Form Väst utsetts till Formbärare 2016! Utnämningen har hon fått till stor del tack vare sitt arbete med Omforma.

Så här lyder motiveringen:

”Kerstin har i över tio år arbetat i med- och motvind för att undersöka och påvisa design och formens viktiga bidrag till ett hållbart samhälle. Genom konkreta material och formexperiment har hon visat att en aktiv hållbarhetssträvan genom design och form, bidrar till förnyelse och inspiration bortom dagens kortsiktiga trendbilagor och köptips. Genom skrivande har hon förankrat arbetet i forskning och teori. Genom processer för medskapande har hon visat att design och form kan fungera som samlingspunkt för människor av skilda bakgrunder och kunskaper. Och med projektet Omforma uppmanar Kerstin design och formbranschen att syna sig ur ett inkluderings- och mångfaldsperspektiv. Kerstins arbete är oförtrutligt och oumbärligt.”

 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com