Just nu står Omforma mitt uppe i arbetet med studien, men samtidigt ligger vi i startgroparna med nästa fas: förändring! Vi frågar alla vi intervjuar för studien tre avslutande frågor:

1. Kan du se några strukturella problem med designbranschen?

2. Finns det något du ser att du kan göra åt det problemet?

3. Kan du formulera det som ett löfte? ”Jag lovar att omforma designbranschen genom att…”

Här under ser du några av de löften vi fått. Vad ser du som behöver ändras? Fundera gärna på vad du kan göra privat, i arbetslivet/skolan eller för att påverka politiskt! När vi presenterar resultatet av vår undersökning börjar vi samla in omformningsförslag så brett vi kan, Vi är övertygade om att fler ingångar till att öppna upp och bredda designbranschen leder till snabbare och varaktigare förändring. Skriv i kommentarsfältet eller hör av dig till oss!

”Jag lovar att inspirera flera kvinnliga designers att våga göra skillnad, tro på sig själv och hitta egna vägar och formspråk.”

”Jag lovar att bidra till att fler män intresserar sig för att utbilda sig till textildesigner.”

”Jag lovar att vara medveten och låta det påverka de val som vi gör i vår verksamhet.”

 

 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com