Kartläggning av nätverk

Vi har utvecklat ett workshopformat där vi undersöker roller, nätverk och möjligheter i designfältet. Under hösten genomförde vi den vid tre tillfällen och redan ser vi hur varpen binder alla samman. Tanken är att visualisera kopplingarna mellan aktörer så att fältet blir begripligare. Dessutom ska det gå att  få tips om personer som kan hjälpa en om en vill ha tips om exempelvis en organisation. Därför ska vi samla in kontaktuppgifter från alla workshopdeltagare som vill vara med i vår lista och förmedla vid förfrågan. Redan nu har vi kontaktuppgifter till flera personer som deltagit i workshopen. Hör av dig om du vill
komma i kontakt med någon som du ser här! Eller om du vill att vi genomför en workshop.

Vi är alla aktörer och kan ta och dela med oss av makt och
möjligheter.

Högupplöst bild.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com