Makt/Egenmakt

Föreningen Omforma har sedan hösten 2017 arbetat med projektet Makt/Egenmakt som består av flera delar.

–Utställningen Makt/Egenmakt öppnade med vernissage den 23 november 2018 på Malmö Form/Design Center och visas till den 6/1 2019.

–I samband med vernissagen den 23/11 firade vi release för boken Makt/Egenmakt som består av en samling sinsemellan väldigt olika texter av olika skribenter på temat makt och egenmakt i designfältet.

–Seminarium. Samma dag 23/11 arrangerade vi tillsammans med Form/Design Center ett halvdagsseminarium om Makt/Egenmakt. Personer med olika ingångsvinklar till designfältet samtalar och föreläste utifrån sina praktiker och det hölls workshops om design och egenmakt, och om rättigheter som verksam.

–Vi håller pågående i workshops och samtal runt om i landet där vi kartlägger vår egna, vår gemensamma makt och hur vi går vidare för att öppna upp designfältet. Håll utkik i kalendern!

Efter undersökningen Omforma – nya strukturer för designbranschen som publicerades 2016 bestämde vi oss för att arbeta vidare med diversitet i designfältet. Många idéer uppkom under undersökningens gång. Vi tog tag i uppgifterna att synliggöra designers som gått sina egna vägar och att samlas för att fortsätta diskussionen om öppenhet.

Under våren 2018 utlyste Omforma ett open call dit alla yrkesgrupper inom design var välkomna att söka. Vi ville inte vara de som definierade banbrytande design. Vi uppmanade istället de som själva definierade att bryta normer som en del av sitt arbete, att söka. Det var underbart att gå igenom ansökningarna och få upp ögonen för så många spännande designpraktiker.

Läs i menyerna om vernissagen, seminariet, utställningen och boken Makt/Egenmakt!

 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com