Makt/Egenmakt

Makt:

den som är etablerad och sanktionerad, den som ger inflytande över andra

Egenmakt:

den du tar själv och genom detta kan inspirera andra att göra detsamma.

Hur ser design ut som skapas utifrån egenmakt och vad händer med oss som arbetar med design? Det är frågor som illustreras i Omformas projekt Makt/Egenmakt. Makt/Egenmakt är inspirerat av Omformas manifest och en direkt fortsättning på undersökningen vi gjorde.

Makt/Egenmakt har gestaltats i en bok som är en antologi som undersöker och formulerar tankar om designbranschen. Med olika infallsvinklar och författare skildras design som arbetsplats och design som påverkar människors liv. I boken finns också en utställningskatalog som presenterar utställningen Makt/Egenmakt.

Makt/Egenmakt också är en utställning i två delar. En presenterar exempel på banbrytande designers som bryter normer i sin praktik och som trampar upp nya stigar i designfältet – för sig själva och andra. I en annan del av utställningen visar vi vad vi hittade när vi undersökte designers villkor i branschen. Utställningen turnérar, kolla i kalendern om den snart dyker upp nära dig….

Med temat Makt/Egenmakt håller vi också i workshopar och seminarier som diskuterar normkritisk praktik i designfältet. Forskare och utövare har bidragit med olika perspektiv. Vem har egentligen makt? Hur kan den omfördelas? Vem påverkas? Kontakta Omforma för mer info, vi arrangerar gärna fler för att sprida och öka kunskapen!

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com