Boken

Makt/Egenmakt i designbranschen är mer än en bok med spännande texter som undersöker och formulerar tankar om designbranschen. Det är mer än en utställningskatalog! Det är en antologi om design som arbetsplats och om design som påverkar människors liv.

Makt/Egenmakt finns i Konst-ig bokhandel och i Moderna museets bokhandel i Stockholm, på Rian designmuseum i Falkenberg och på Malmö Form/Design Center. Du kan också beställa den av oss för 150:- +43.- i porto. Mejla din adress till hej@omforma.se så skickar vi till dig. Den finns också på flera bibliotek, finns den inte på ditt så be dem beställa den!

Här har vi samlat texter på temat makt och egenmakt i designfältet. Vi har till exempel Hadil Mohameds krönika om att leva med vithetsnormen och hitta en strategi i sitt arbete som illustratör, Margot Barolos artikel om designern som den nyttige idioten, Sandra Stiskalos undersökning av arbetsvillkor och möjligheter att försörja sig som designer och mycket mer. Det är inte ett smalt område, utan angår alla, eftersom det är många fler än designers som arbetar under utsatta arbetsförhållanden. Och eftersom alla påverkas av hur vår livsmiljö är gestaltad. Här finns också porträtt av de olika designpraktiker vi har äran att få ha med i våran utställning om makt och egenmakt i designfältet.

Välkommen att ta del av texter och utställare! Fundera gärna på vad nästa steg kan vara. Har vi missat i representation eller infallsvinklar? Dina tankar och planer för en spretigare och roligare designbransch har plats hos oss om du vill dela dem.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com