Utställningen

The City is a Playground av Dawn Hang Yue Wong

Foto: Johan Campanello

Makt:
den som är etablerad
och sanktionerad, den som ger inflytande över andra

Egenmakt:
den du tar själv och genom detta kan inspirera andra att göra detsamma.

Utställningen hade urpremiär den 23 november 2019 på Form/Design Center i Malmö och turnerar just nu omkring i Sverige. Kontakta oss gärna om du vill att den ska komma till din stad!

Makt/Egenmakt handlar om att vända på perspektiven och att bryta mot konventioner och hierarkier i designfältet. Utställningen tar avstamp i föreningen Omformas kartläggning av designbranschen 2015. Vi fann en bransch som var uppdelad efter kön och präglad av en maktelit med likartade värderingar och estetik. Mönster av makt och maktlöshet framträdde tydligt och vår utställning är en fortsättning i arbetet att belysa designfältet.

Makt/Egenmakt är en utställning i två delar. En presenterar exempel på banbrytande designers som bryter normer i sin praktik och som trampar upp nya stigar i designfältet – för sig själva och andra. I en annan del av utställningen visar vi vad vi hittade när vi undersökte designers villkor i branschen. I samband med vernissagen firar vi också att boken Makt/Egenmakt släpps! Vad möter du själv i arbetslivet? Hur påverkar det dig? Utställningen är som ett spel där du genom att välja olika vägar, möts antingen av diskri­minering eller privilegier. Vilka känslor framkallar de olika positionerna?

I åtta exempel visas också normbrytande designer som genom sin praktik medverkar till att omfördela makten, som banar väg och som inspirerar andra. Arbetssätt som både designfältet och samhället i stort har mycket att lära av. 5 av dem togs fram av en jury med djupa kunskaper inom design och erfarenhet av att ha arbetat med och inom olika maktstrukturer i fältet. 3 designers till valdes av Omforma för att lyfta fram ännu flera intressanta och viktiga exempel på att arbeta normbrytande med egenmakt. Våra utställare är Vanessa Fernandez, BOOM!, Malin Busck, Emelie Röndahl, Dawn Wong Hang Yue, Majority Design, Catherine Anyango Grünewald och Stoorstålka presenteras här under medverkande designer.

Vår kompetenta jury bestod av:

Samir Alj Fält, inredningsarkitekt, lärare på Konstfack och grundare av Design Lab Skärholmen.

Em Fexeus, konstnär och designskribent.

Emilia Wärff, produktdesigner, dansare och koreograf på Danskompaniet Spinn.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com