Margot Barolo

I inledningen av bokmässeveckan kickar vi igång en serie utdrag ur texter från boken Makt/Egenmakt. Varje vecka kommer vi att publicera en intressant kommentar, reflektion, betraktelse av designbranschen. Först ut är Margot Barolo som har skrivit om kulturellt kapital, produktion och maktförskjutning. Margot Barolo är också medarbetare i Omforma sedan starten. Hon har arbetat som projektkoordinator, rådgivare och föreläsare för Omforma. Margot har ett stort nätverk, djup insikt och ett intresse för att utveckla designfältet. När hon inte skriver om design arbetar hon som designer och som programansvarig för formprogrammet på Beckmans designhögskola.

Mer om Margot Barolo på www.barolo.nu

Här är ett utdrag ur artikeln Designern som den nyttiga idioten –om kulturellt kapital, produktion och maktförskjutning:

Jag illustrerar här delar av hur strukturerna ofta ser ut idag där vi produktdesigners är de nyttiga idioter som vi tillåtit oss bli. Någon hävdar säkert att det är en win-win-situation. Knappast om man tittar närmare på svenska designers arbetsvillkor och deras royaltybaserade ekonomiska situation, med få undantag. Vi tar betalt i förgänglighet och har svårt att motstå bekräftelsekickar. Det är få av oss som har en aning om det när vi äntrar arenan efter oräkneliga år av konstnärliga utbildningar och höga studieskulder. Och eftersom vi sällan får djupare insikt och kunskap om designerns plats i samhället i vare sig grundutbildningen, eller högre utbildningar, tar det tid innan vi börjar förstå mekanismerna och strukturerna i de större sammanhangen. Liksom att designvärlden också bygger på släktband, vänskap, ingifte; det där som Bordieu kallar för socialt kapital. Och ju fler trådar som utgår från dig och ju mer du har greppat koderna, desto större socialt och kulturellt kapital får du.

Skriv till oss på hej@omforma.se om du vill köpa boken Makt/Egenmakt i designbranschen (150:- +porto) eller låna den på ett bibliotek nära dig.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com