Maria Niemi

Maria Niemi skriver i artikeln ‘Less is a bore –men traditionen tar över’ om hur designers och deras verk porträtteras i medier. Vid en genomgång upptäcker Niemi att både exotifiering och könsstereotyper är frekvent förekommande både i porträttering av designers och fokusering i reportagen. Det känner vi igen från Omformas undersökning där många designers vittnade om hur de var tvungna att förhålla sig till normer om hur en designer ska se ut och föra sig rent kroppsligen. De som avvek mest behövde jobba hårdast för att bli accepterade och tvåkönsnormen är extremt stark tillsammans med en traditionsbunden rollfördelning. Maria Niemi arbetar med kommunikation och normkreativitet som CEO på företaget Hyvää. Läs hela artikeln i vår bok Makt/Egenmakt i designbranschen som du kan beställa av oss för 150:- +porto (hej@omforma.se) eller låna på biblioteket.

 

Här är ett utdrag ur Maria Niemis text:

“Designers blir precis som andra yrkesgrupper i drabbade av könsstereotyp porträttering. Exempel på stereotyper är att män beskrivs med sina yrken, medan kvinnor beskrivs med sina privatliv. I artikelingressen i en lokaltidning beskrivs en kvinna som jobbar som industridesigner som att hon bor i sin bilverkstad >>tillsammans med sin dotter och katter<<. Fokus ligger här på privatlivet och inte på yrket. En annan stereotyp är att mäns arbete ofta förhöjs, medan kvinnors arbete förminskas.

 

Extra tydligt blir det i ett reportage om två designersyskon, en syster och en bror. Där får vi läsa att han >>utvecklat en egen teknik<< medan hon >>gärna jobbar med sax<<. Detta trots att systern har en internationell högskoleexamen inom textildesign medan brodern endast har gått >>kurser och utbildningar av olika slag<<. Det mest iögonfallande är att systern bara citeras en gång i artikeln medan brodern fått hela fem citat.”

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com