Open Call for exhibition!

Omforma söker dig som är verksam designer och som trampat upp nya stigar i designfältet, för dig eller för andra! Vi ska göra en juryvald utställning som har premiär på Form/Design Center i Malmö i höst. Sök du som tagit dig fram med hjälp av egenmakt, hur gjorde du? Vad lyckades, vad fungerade inte? Vad blev resultatet?

Vi vill ha ansökan senast 7/5 ♥♥♥

Omforma is looking for active designers who pave new paths in the design field, for yourself or for others! We’re arranging a jury selected exhibition that will take place at the Form/Design Center in Malmö, this autumn. Apply you who have made your way through self-empowerment, how did you do? What succeeded, what went wrong? What was the result?

We want your applications before 7/5 ♥♥♥

 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com