Open call

ANSÖKNINGSTIDEN ÄR ÖVER, TUSEN TACK FÖR ALLA ANSÖKNINGAR!!

THE APPLICATION TIME IS OVER, THANKS A MILLION FOR THE ALL THE APPLICATIONS!!

Omforma jobbar just nu med temat ‘MAKT/EGENMAKT’. Med olika metoder tänker vi bena ut hur makten ser ut, vem som har den, hur en tar den och vad makten kan vara bra till. Här är en kortfattad beskrivning av våra tillvägagångssätt; ganska många delprojekt är publika så vi hoppas att vi får tillfälle att ses! Kontakta oss gärna om något verkar extra intressant eller väcker frågor.

Vårt tema kommer att dyka upp i olika arrangemang under året men den största enskilda händelsen sker vintern 2018. Då kommer vi att hålla SEMINARIER och WORKSHOPS där alla i branschen får tillfälle att dela erfarenheter och skapa ny kunskap tillsammans. I anslutning öppnar vi en UTSTÄLLNING som gestaltar Omformas undersökning av branschen och lyfter fram banbrytande praktiker och inspirerande exempel. För att få in så många perspektiv som möjligt curerar vi en del av utställningen och en annan väljs ut av en jury som tar emot ansökningar i ett OPEN CALL. Jobbar du som designer? Välkommen med din ansökan här. 

 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com