Open call – svenska

ANSÖKNINGSTIDEN ÄR ÖVER, TUSEN TACK FÖR ALLA ANSÖKNINGAR!!

Omforma söker verksamma designer som bryter konventioner och hierarkier!

Vi söker er som arbetar för öppenhet, som bryter normer genom er praktik, eller som tagit makten i egna händer när ingen annan velat dela med sig. Vi ska göra en fantastisk utställning som kickar ut enkelspårighet, elitism, rasism och patriarkala strukturer för de har ingen plats i vår designbransch. Istället bjuder vi in deltagare till en utställning som ska söka och finna nya former för designer att vara verksamma.

Ansökan är öppen till den 7/5!

Du behöver inte ha gått någon utbildning för att söka men du behöver ha varit verksam som designer. Vi omfattar alla områden inom design och vill inte ge er en begränsande beskrivning men kommer med juryns hjälp ringa in om bidraget rör sig inom designområdet eller utanför.

Premiären för utställningen kommer äga rum på Malmö Form Design Center 22 november 2018, där kommer utställningen vara till18 januari 2019.

Den som ställer ut blir en del av en rörelse och nätverk av banbrytande designers i Sverige. Alla kommer bli intervjuade och ta plats i vår bok knuten till utställningen och temat makt.

Det kostar inget att anmäla sig till open call. Den som deltar i utställningen ersätts enligt MU-avtalet, hur stor summan blir beror på hur många utställare det blir, hur mycket utställningen turnerar och vilken sorts institution eller lokal utställningen turnerar till.

Länk till MU-avtalet

Juryn som väljer utställande bidrag är:

Samir Alj Fält, inredningsarkitekt och grundare av Design Lab Skärholmen

Em Fexeus, designskribent

Emilia Wärff, produktdesigner, dansare och koreograf på danskompaniet Spinn

Representant från Omforma

Bedömningskriterier

Vi vill veta på vilket sätt praktiken är banbrytande.

Inom vilka områden bryter den mot konventioner? Varför bryter den mot konventioner? Vad ger det till övriga delar av branschen? Hur har praktiken förhållit sig till temat makt och/eller egenmakt – har den exempelvis tagit eller omfördelat makt? Hur påverkar de banbrytande metoderna slutresultatet, det vill säga produkterna (i fysisk eller annan form)?

Juryarbetet

Jurymedlemmarna har valts för sina kompetenser inom designområdet och kunskap inom Omformas område och temat Makt. Deras uppdrag är att bedöma bidragen utifrån sin förståelse och kunskap om designfältet och designens praktik.

Juryarbetet inleds med att jurymedlemmarna individuellt går igenom inlämnade bidrag i sin kategori, anmäler jäv och röstar. Sedan samlas juryn för överläggning. Omforma rådgör internt varefter en av Omformas medarbetare deltar i överläggningen.

Utvalda utställare informeras i mitten av juni.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com