Rojin Pertow

Rojin Pertow går på upptäcktsfärd i designfältet för att förstå ordet >>svensk design<< och hur det definieras från olika håll. Vi publicerar här ett utdrag ur artikeln ‘Det inkluderande, det exkluderande och det svenska” ur antologin Makt/Egenmakt i designbranschen. För att fira nomineringen till Publishingpriset 2019 i kategorin årets fackbok! Pertow pratar bland andra med Mats Widbom, VD för föreningen Svensk form och Karin Ehrnberger och Maja Gun som båda forskar inom designfältet. Många värdeord poppar upp och internationellt finns en stereotyp bild av svensk formgivning. Men har det någon relevans idag? Rojin Pertow jobbar som chefredaktör för Galago och är en viktig röst i kulturfältet. Det gör artikeln extra intressant eftersom den är skriven av en person som är insatt i kulturpolitik men med ett utifrånperspektiv på design.

Läs hela texten i vår bok Makt/Egenmakt i designbranschen som du kan beställa av oss för 150:- +porto (hej@omforma.se) eller låna på biblioteket.

 

Här är ett utdrag ur Rojin Pertows artikel:

Under utforskandets lopp står det klart att det inte riktigt finns någonting som är särskilt för svensk design. Inte i verkligheten. I reklamen, varumärkenas och Google-sökningarnas värld finns den dock där, lika konsekvent som motvind i uppförsbacke. Ljust, fräscht, minimalistiskt, funktionellt, naturmaterial. Men också Zlatan, Volvo och massproduktion. Inte ens marknadsföringen kan alltså bestämma sig för en entydig bild av vd svensk design är. Alla designers och forskare jag talar med framhåller dock designens sociala vikt. Att designa för människor och världen de lever i. Hållbarhet, normkritik och omsorg för jorden och dess invånare är enligt samtliga det främsta intresset hos studenterna på designhögskolorna idag.

 

Det är svårt att säga exakt och konkret vad det kommer att innebära i praktiken i framtiden. Men någonting jag med säkerhet kan konstatera är att svensk design, precis som samhället och politiken som omgärdar den, handlar om vem som inkluderas och vem som exkluderas. Vem gör vad och för vem?

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com