Sandra Stiskalo

Nu börjar det närma sig årsskifte och en vecka in på det nya året, närmare bestämt den 7e januari har vi vernissage för vår utställning Makt/Egenmakt på ICIA på Ringön i Göteborg!! Spara datumet, mer info kommer nästa vecka!

Utställning är en illustration av vår undersökning Omforma –Nya strukturer för designbranschen men är också en hyllning till designers som trampat upp nya vägar i designfältet. Boken Makt/Egenmakt som är vår utökade utställningskatalog innehåller en antologi med undersökande texter om design. Vi publicerar den här veckan ett utdrag ur Sandra Stiskalos artikel “Formens förändrade villkor”. Genom att intervjua personer på olika platser och positioner redogör Stiskalo för olika sätt att organisera arbete och ersättning i designbranschen idag och vad det får för konsekvenser. Sandra Stiskalo är frilansande journalist som ofta hörs i Sveriges radios kulturprogram. Läs hela artikeln som på ett mycket intressant sätt redogör för och diskuterar formgivares villkor, i boken Makt/Egenmakt i designbranschen som du kan beställa av oss för 150:- +porto (hej@omforma.se) eller låna på biblioteket.

 

Här är ett utdrag ur Sandra Stiskalos text:

”Formgivares arbetsvillkor har ändrats mycket sedan guldåren på Gustavsbergs porslinsfabrik i mitten av 1900-talet. Men att finna en samlad kunskap om dessa förändringar är svårt. DIK – ett av de fackförbund som organiserar yrkesverksamma inom designbranschen – säger att det skulle krävas en omfattande utredning för att kunna redogöra för hur arbetsvillkor, royalties, arbetstider och upphovsrätt förändrats de senaste decennierna. Något kan dock konstateras. Anställningarna har blivit färre. Formgivare inom möbel- och produktdesign har i stor utsträckning gått från fasta jobb till tillfälliga jobb, frilansuppdrag och konsultativa arbetssätt. Drygt 70 procent av de verksamma inom designfältet deklarerade 2014 för enskild näringsverksamhet, handelsbolag eller fåmansaktiebolag, enligt Konstnärsnämndens rapport om konstnärers inkomster och villkor från 2016.

 

Katja Pettersson, formgivare och lektor vid Konstfack, anser att formgivare måste lära sig mer om ekonomin i branschen. 2010 startade hon och Anders Landström The fifty fifty project, ett kollaborativt designföretag vars affärsmodell går ut på att företag och formgivare ska dela arbetsinsats, kunskap och vinst lika, och i samband med det undersökte hon också hur formgivare får det att gå runt ekonomiskt.”

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com