Sanna Bodén

Den här veckan har vi varit i Borlänge och hållit vår nätverks-workshop, och föreläst om Omformas undersökning och arbetet efter den. Eftersom vi befann oss utanför storstan och på behörigt avstånd från Stockholm kom såklart frågan om att vara verksam på landet vs. i en storstad upp. Workshopdeltagarna delade både med sig av upplevelser av att vara veksamma på landet men också att Dalarna har starka formtraditioner att förhålla sig till. Vi tänkte på Sanna Bodéns artikel ‘Skiljer sig regnet i staden från det i skogen’ från vår bok Makt/Egenmakt i designbranschen och publicerar därför ett utdrag ur artikeln här. Den handlar om att verka som designer på landsbygden. Sanna Bodén tar bland annat upp hur design får epitetet ‘urban’ dvs storstadsmässigt, som statushöjare trots att det rör en aktivitet som snarare associeras som ‘rural’ dvs lantligt. Något som ofta sker vid marknadsföring av t.ex. friluftskläder och skor.

Sanna Bodén skriver med egen erfarenhet av att som designer i Outdoorbranschen flytta från huvudstaden ut på landet och fortsätta vara verksam därifrån. Läs hela artikeln i vår bok Makt/Egenmakt i designbranschen som du kan beställa av oss för 150:- +porto (hej@omforma.se) eller låna på biblioteket. Du kan också se Sanna Bodén föreläsa på temat under våran konferens i Malmö: https://youtu.be/xiAQNRCmxjo

 

Här är ett utdrag ur Sanna Bodéns text:

”Jag kom i kontakt med begreppet >>territoriell maktordning<< vilket är en teoribildning som behandlar hur vårt samhälle ser täta miljöer, dvs urbana miljöer (staden) som det normala och önskvärda och där andra platser betraktas/görs avvikande.Staden kopplas samman med positiva värden som modernitet, framgång och utveckling. Likt annan normkritik pekar den om den urbana normen på maktstrukturer och hur den strukturen gynnar en viss grupp människor, och i det här fallet platser.

Genom några exempel vill jag reflektera och öppna upp för huruvida designbranschen också är påverkad av den urbana normen. Finns det konsekvenser av en geografiskt centraliserad designbransch? Har den fysiska platsen någon betydelse för vilka perspektiv som lyfts, och därigenom också vad som och hur något designas?”

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com