Hur vi genomförde studien

Vi ansökte och fick finansiering från PostkodLotteriet och engagerade Sveriges Designer (numera Design Sweden) som formell ägare av projektet. För att nå ut till designers samarbetade vi med en lång rad organisationer och enskilda, exempelvis KIF (numera en del av Konstnärernas Riksorganisation), ADA Sweden och Svensk Form.

Vi genomförde en enkätundersökning med utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunderna och klass som alla som räknade sig som industridesigner, produktdesigner, textildesigner eller möbeldesigner fick svara på. Utifrån resultatet och med hjälp av bland annat genusvetarna Eva Gudmunsson och Katarina Olsson drog vi slutsatsen att vi måste fokusera där vi fått något resultat och det var områdena klass, kön, ålder och etnicitet.

Vi genomförde sedan fokusgrupper och djupintervjuer med formgivare och med personer i branschen på maktposition. Barakat Ghebrehawariat workshopade ihop med oss om demokrati och antirasism. Och vi räknade och räknade. Vi gick igenom alla stora företag som ställt ut på möbelmässan i Stockholm och Formex och hur de presenterade sina formgivare (eller om de gjorde det), vilka de var och vilka som satt i styrelserna och var designchefer. Vi läste en massa böcker.

Medarbetare var Kerstin Sylwan, projektledare, Margot Barolo, processledare, Jenny Stefansdotter Stentoft, researcher, Sara Mahlet Mpumwire, intervjuledare och Magdalena Forshamn, researcher och artikelskribent.

 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com