Några slutsatser

Vi kom fram till var att det finns belägg för att designbranschen är en del av det omgivande samhällets strukturella diskriminering och maktutövande, vi är inte en frizon. Vi fick också upp ögonen för att dessa strukturer ser ut på sitt eget sätt i vår bransch, och att de mönster vi ser hänger ihop med vår historia och den roll som designer har i samhället, i politiken, i ekonomin och kulturen.

Det är viktigt att sätta ord på dessa mönster, för att synliggöra hur de drabbar både enskilda designers och hela branschen. I förlängningen påverkar de även samhället i form av utebliven innovation, bristande formspråk och förnekelse av en gemensam historia.

Vad vi funnit är att designbranschen är LIKRIKTAD, det är svårt för formgivare att bryta mot normer eller att ens passa in i de normer som upprätthålls. Att vi arbetar i en UPPDELAD bransch, där yrke och kön är sammankopplat med makt och status kategoriserade i ett förlegat binärt system. Dessutom har vi upptäckt att MAKTEN inte tar ansvar för hur branschen fungerar, dvs ingen part i branschen erkänner sin egen makt.

Vårt svar på de här fynden var att skriva ett manifest, det kan ses som en första skiss på hur alla i branschen kan jobba vidare med att öppna upp branschen, motverka diskriminering och stärka designers rättigheter. En nödvändighet för att designbranschen (och de produkter den ger upphov till) ska vara relevant i vår samtid. Det är ett arbete som kräver mångas engagemang. Undersökningen var vår start, men nu behöver vi ta den vidare tillsammans.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com