Om studien

Vad göra när en blivit förbannad och inte vet hur en ska gå framåt? När en tänker att det finns ingen vettig väg framåt? Jo, antingen ge upp och ta en helt annan väg – eller undersöka vad det är som spärrar vägen för att se om det går att flytta på. För att göra det behövs det tid och en massa verktyg och personer som vill hjälpas åt. Så här gjorde vi:

Vi samarbetade med Sveriges Designer (numera Design Sweden) för att få en formell ägare av projektet. Ansökte och fick finansiering från PostkodLotteriet. Samarbetade med en lång rad organisationer och enskilda, exempelvis KIF (numera en del av Konstnärernas Riksorgainsation), ADA och Svensk Form.

Vi genomförde en enkätundersökning med utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunderna och klass som alla som räknade sig som industridesigner, produktdesigner, textildesigner eller möbeldesigner fick svara på. Utifrån resultatet och med hjälp av bland annat Genusvetarna Eva Gudmunsson och Katarina Olsson drog vi slutsatsen att vi måste fokusera där vi fått något resultat och det var områdena klass, kön, ålder och etnicitet.

Vi genomförde sedan fokusgrupper och djupintervjuer med formgivare och med personer i branschen på maktposition. Och vi räknade och räknade. Vi gick igenom alla stora företag som ställt ut på möbelmässan i Stockholm och Formex och hur de presenterade sina formgivare (eller om de gjorde det), vilka de var och vilka som satt i styrelserna och var designchefer. Vi läste en massa böcker.

Sen tog vi ett steg tillbaka och såg formen på vårt hinder.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com