Vanessa Fernandez arbetar konceptuellt med maktkonflikter i samhället. Det gör hon konkret genom att undersöka krocken mellan materialet trä och avancerade maskiner för tillverkning. De får gestalta ett maktspel där maskinerna blir en bild av makten medan trä står för det levande och föränderliga.
Vanessa beskriver svårigheten med att övertala ägare och tekniker att prova nya sätt. Det kan handla om rädsla för risken att maskinen skadas. Då gäller det att övertyga om att hon har en planerad metod. Att få igenom sina experiment ser hon som en del av att utmana maktordningen. I utställningen visar hon ett bord och ett antal prototyper från arbetet. För att finansiera sitt forskande designarbete har Vanessa för närvarande en heltidstjänst som arkitekt på en byrå. Det lämnar å ena sidan inte så mycket tid över för eget arbete, men samtidigt ger det trygghet och möjlighet att planera framtiden.

Foto: @photobyangelicahvass

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com