Omforma är finansierat av Svenska PostkodLotteriet och ägs av Sveriges Designer. Våra samarbetspartner är Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF), Association of design and Adverstising (ADA) och Svensk Form.