Omforma

När undersökningen Omforma, nya strukturer för designbranschen publicerades i bokform hade det aldrig tidigare gjorts någon studie av arbetsvillkor och maktstrukturer inom designområdet. Vi ville studera de verksamma formgivarnas perspektiv på maktstrukturer, inneslutning och exkludering. Så då gjorde vi det, ett gäng designer som tog hjälp av en genusvetare och en demokratiexpert för att få svar på frågor och få en överblick över branschen. Resultatet blev boken och rapporten Omforma, nya strukturer för designbranschen.

2016 grundades Omforma ideell förening som en logisk fortsättning på studien som kom ut samma år. Vi arbetade med politik, forskning och samtal, fokuserade på att göra vårt arbetsliv i designbranschen mer feministiskt, intersektionellt och inkluderande, att åstadkomma social förändring för yrkeskåren.

Nu har tiden gått, tekniken förändrats (vår vackra hemsida fungerar inte längre!) och vi vill sammanfatta lite av det vi gjorde och åstadkom.

Summary in English

When the investigation Omforma, nya strukturer för designbranschen (Reform, new structures for the design industry) was published in book form, there had never before been a study of working conditions and power structures of the design field. We wanted to study the professional designers’ perspective on power structures, inclusion and exclusion. So we did, a group of designers who enlisted the help of a gender scientist and a democracy expert to get answers to our questions and get an overview of the industry. The result was the book and report Omforma.

In 2016, Omforma non-profit association was founded as a logical continuation of the study that came out the same year. We worked with policy, research and dialogue, focused on making our work life in the design industry more feminist, intersectional and inclusive, bringing about social change for the profession.

Now time has passed, technology has changed (our beautiful website no longer works!) and we want to summarize a little of what we did and achieved.

Kerstin Sylwan, Produktdesigner

Jenny Stefansdotter Stentoft, Textildesigner

Karolina Westenhoff, Grafisk designer

Omforma

hej@omforma.se