Vad vi gjort

OM UNDERSÖKNINGEN

Vi var en gång ett gäng designers med stor kärlek till våra yrken. Men runt om oss såg vi svårbegripliga hinder. Hinder som gjorde det svårt att vara kvar i eller leva på våra arbeten – men hur kom hindren dit, och vad bestod de av? Istället för att byta yrke och försvinna valde vi att ta reda på det. Vi gjorde en undersökning av våra branscher.

Vi samarbetade med Sveriges Designer (numera Design Sweden) för att få en formell ägare av projektet. Ansökte och fick finansiering från PostkodLotteriet. Samarbetade med en lång rad organisationer och enskilda, exempelvis KIF (som har gått upp i Konstnärernas Riksorganisation), ADA och Svensk Form. 

Vi genomförde en enkätundersökning med utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunderna och klass. Enkäten skickade vi ut till alla som definierade sig som industridesigner, produktdesigner, textildesigner eller möbeldesigner. Vi genomförde sedan fokusgrupper och djupintervjuer med formgivare och med personer i branschen på maktposition. Och vi räknade och räknade. Vi gick igenom alla stora företag som ställt ut på möbelmässan i Stockholm och Formex och hur de presenterade sina formgivare (eller inte gjorde det), vilka de var och vilka som satt i styrelserna och var designchefer. Vi läste en massa böcker.

Sen tog vi ett steg tillbaka och såg formen på vårt hinder.

NÅGRA SLUTSATSER

Bilden vi såg var dyster. Vi fann en bransch som var uppdelad efter kön och präglad av en maktelit med likartade värderingar och estetik. Mönster av makt och maktlöshet framträdde tydligt.

Det är viktigt att sätta ord på dessa återkommande mönster, för de drabbar både enskilda designers och hela branschen. I förlängningen drabbar de även samhället i form av utebliven innovation, bristande formspråk och förnekelse av en gemensam historia. Vi valde därför att fortsätta där undersökningen slutade, genom samtal, gestaltning av undersökningen och workshops. 

Några av de ord vi har satt på mönstren vi såg är att det är LIKRIKTAT och svårt för formgivare att bryta mot normer, att vi är UPPDELADE efter kön och att MAKTEN inte tar ansvar.

Till syvende och sist handlar Omformas arbete om en designbransch som behöver vara relevant i vår samtid, ett arbete som kräver mångas engagemang.

BOKEN

”Hur ter sig designbranschen för alla dem som verkar i den? Den frågan bestämde sig en grupp formgivare för att besvara. De fann en bransch, uppdelad efter kön och präglad av en maktelit med likartade värderingar och en estetisk samsyn. Konsekvenserna av detta och konstruktiva förslag till förändring kan du läsa om här.

Boken Omforma – Nya strukturer för designbranschen vänder sig till designer, politiker, designföretag, designorganisationer och institutioner som arbetar med design. Omforma riktar sig även till andra som vill veta hur maktstrukturer kan påverka en liten bransch. Design omger oss dagligen – vilka som tar plats och ges plats inom dess ramar har inverkan på allas våra liv.”

Boken är utgiven av Arvinius förlag och finns att låna på de flesta universitetsbibliotek och på HDK och Konstfacks bibliotek. Det går såklart också att be andra bibliotek beställa hem om den saknas! Vill du ha ett eget exemplar kan du beställa från nätbokhandlar, och kanske i din lokala bokhandel.

Medarbetare i undersökningen var Kerstin Sylwan, projektledare, Margot Barolo, processledare, Jenny Stefansdotter, researcher, Sara Mahlet Mpumwire, intervjuledare och Magdalena Forshamn.

Makt/Egenmakt

I projektet Makt/Egenmakt 2018 skapade vi en turnerande utställning, bok och seminarier om formgivare och andra kulturutövares villkor genom att synliggöra maktstrukturer och designers som gått sina egna vägar. Projektet pågick 2017 — 2020. 

För att blicka framåt presenterade utställningen Makt/Egenmakt åtta banbrytande designers som skapar om normer i sin praktik och trampar upp nya stigar i designfältet – för sig själva och andra. Arbetssätt som både designfältet och samhället i stort har mycket att lära av.

Utställningen hade premiär på Malmö Form/design center, med seminarium och boksläpp och har även visats på ICIA i Göteborg, samt Kulturrum Gotland i Visby.

Vi vände oss till utövare inom designfältet och till andra med erfarenhet av en prekär arbetssituation. Dessa ville vi ge egenmakt och redskap för att ta och fördela makt till varandra. De aktörer i branschen som redan sitter på makt ville vi ge redskap att att se sitt ansvar och en möjlighet att förstå maktstrukturernas inverkan på hela fältet. Till politiker ville vi ge en bild av hur designpolitik skulle kunna utveckla området för större mångfald och ett rikare designfält.

Medverkande utställare:

BOOM! Glass group: Ammy Olofsson, Nina Westman, Erika Kristoffersson Bredberg, Matilda Kästel, Sara Lundkvist – glasformgivare

Catherine Anyango Grünewald – tecknare

Dawn Hang Yue Wong – child culture designer

Emmelie Röndahl – vävare och konstnär,

Majority design: Adrian Palin, Ellie Nordfelt, Marcel Branleur – grafisk design och web

Malin Busck – kläddesigner

Stoorstålka: Idja Lotta Stoor, Piera Niila Stålka – designer och producenter

Vanessa Fernandez – inredningsarkitekt

Juryn som valde utställande bidrag var:

Samir Alj Fält, inredningsarkitekt och grundare av Design Lab Skärholmen

Em Fexeus, designskribent

Emilia Wärff, produktdesigner, dansare och koreograf på danskompaniet Spinn

Representant från Omforma

Utställningsarkitekter var studio JOK, Johan Campanello och Kaisi Rosin.