OM OSS

När undersökningen Omforma, nya strukturer för designbranschen publicerades i bokform hade det aldrig tidigare gjorts någon ordentlig studie av arbetsvillkor och maktstrukturer inom designområdet. Vi ville studera de verksamma formgivarnas perspektiv på maktstrukturer, inneslutning och exkludering. Så då gjorde vi det, ett gäng designer som tog hjälp av en genusvetare och en demokratiexpert för att få svar på frågor och få en överblick över branschen. Resultatet är boken och rapporten Omforma, nya strukturer för designbranschen.

2016 grundade vi Omforma ideell förening som en logisk fortsättning på vår studie (länk) som kom ut samma år. Vi har arbetat med politik, forskning och samtal med ett fokus på att göra vårt arbetsliv i designbranschen mer feministiskt, intersektionellt och inkluderande, att åstadkomma social förändring för yrkeskåren.

Undersökningen Omforma – Nya strukturer för designbranschen initierades av Kerstin Sylwan. Arbetsgruppen bestod av Kerstin Sylwan, Jenny Stentoft, Sara Mpumwire och Margot Barolo.
Som en uppföljare och spridning av våra fynd i undersökningen startade vi projektet Makt/egenmakt som bestod av en utställning, seminarier, rundabordssamtal, workshops och en antologi. I arbetsgruppen för Makt/egenmakt ingick Kerstin Sylwan, Jenny Stentoft, Magdalena Forshamn, Karolina Westenhoff och Alejandra Cerda. Magdalena Forshamn deltog inte i hela projektet.